Geo DOME


Geo DOME je hemisférická stavba skládající se z trojúhelníkových prvků, které tvoří samonosnou kruhovou konstrukci. Systém funguje na principu klenby a jednotlivé trojúhelníkové elementy roznášejí sílu rovnoměrně do celé konstrukce.

Americký institut architektů označil Geo DOME za nejpevnější, nejlehčí a nejvíce efektivní stavbu, kterou kdy člověk na Zemi postavil. – „The American Institute of Architects calls the geodesic dome the strongest, lightest and most efficient means of enclosing space known to man.”